43145928 - father walking to school with children

היום הראשון בגן (מאת חופית אורנשטיין)

ואיפה עושים פיפי? היא שאלה ביום הראשון לגן, והגננת, איך היא תדע איך קוראים לי? והילדים, איך אני אזכור איך קוראים להם? ומה עושים כל היום בגן? ואם לא יהיה לי עם מי לשחק? ואם אני אקבל מכה? מי ייתן לי נשיקה? ואם פתאום אתגעגע? תבואו אליי? ואם יברח לי במכנסיים? למי אומר? ואם אבכה? […]

לחיות במשפחה משולבת

"משפחה משולבת"-  משפחה בה לפחות לאחד מבני הזוג יש ילד או ילדים ממערכת יחסים קודמת. לא פעם מגיעים אלי זוגות פרק ב' להדרכה ומדברים על הקושי שלהם למצוא את עצמם בתוך קבוצות הורים של משפחות גרעיניות. הקושי בעיקר נע בין מורכבות הסוגיות והרגשות שמציפים אותנו בעקבותיהם. משפטים כמו "אפילו עם בני משפחה קרובים אני לא […]

מכתב מילד שנולד לו אח

לפני ארבע שנים נולדתי לכם. הפכתי אתכם לזוג הורים מאושרים. לא הפסקתם להתפעל ממני, מכל חיוך שחייכתי מכל צעד שעשיתי וכל מילה חדשה שיצאה מפי. מחאתם לי כפיים העפתם אותי גבוה בשתי ידיים… הייתי פלא מהלך על שתיים. היום קצת גדלתי, אני כמעט בן ארבע ועדיין העיניים שלכם נשואות תמיד רק אלי לכל מילה, הברה, […]