Archives by date

You are browsing the site archives by date.

מה המורה תגיד? ומה יגידו ההורים? | מאת: לאה שטרן

    בשבועות הקרובים יתקיימו בבתי הספר ימי הורים, המועד הדו שנתי בו אנחנו, ההורים, באים עם הילד שלנו ושומעים את הערכת המחנך/ת וצוות המורים לגביו. להרבה ילדים זוהי סיטואציה מלחיצה העלולה לייצר חרדות בשתי חזיתות: מה תאמר עלי המחנכת, ובחזית השנייה: מה יאמרו לי ההורים אחרי שישמעו את הערכת המחנכת, איך הם יגיבו כלפי? […]